Köpeğin Barınması | Ansiklopedik Bilgi |

Köpeklerin barınma yeri,Köpeğin Barınması Ev içinde barındırılacak köpekler için, büyüdükleri zaman da rahatça sığabilecekleri genişlikte ve zeminden biraz yükseltilmiş tahta bir kutu sağlanmalıdır.

Kutunun köşeleri yuvarlatılarak burada kıl, pislik ve parazitlerin birikmesine meydan verilmemelidir.

Köpeğin Barınması
Zemini, toprak seviyesinden en az 5 cm. kadar yükseltilmiş olmalıdır.

Bunun içine yastık şeklinde bir minder konulmalı, üstüne de sık sık yıkanıp temizlenebilecek nitelikte bir örtü serilmelidır.

Bu minder ve örtü temiz tutulmalı, iyi havalarda dışarıya çıkarılarak güneşlendirilmeli, havalandınlmalıdır.

Kutunun ev içinde, pek de ayak altında olmayan fakat kolaylıkla görülebilecek bir yere yerleştirilmesi icap eder.

Nemli ve hava cereyanları altında olan yerler, köpeklerin barındırılmaları için uygun değildir.

Evin dışında bırakılan köpekler için, hayvanın rahatça yatmasına ve ayakta durabilmesine elverişli ölçülerde, çatlak ve aralıkları bulunmayan lâmbalı kalınca keresteden yapılma bir kulübeye ihtiyaç vardır.

Bunun zemini, toprak seviyesinden en az 5 cm. kadar yükseltilmiş olmalıdır.

Çatı, beşik şeklinde yapılmalı ve üzeri, su geçirmeyen katranlı dam muşambalarıyla kaplanmalıdır.

Kapı, hâkim rüzgârların aksi yönde bulunmalı, eğer rüzgârları önleyecek bir duvar veya başka bir engel yoksa önünde rüzgarı kesecek küçük bir tahta perde yapılmalıdır.

Bu tip kulübelerden başka hayvanın serbest olarak dışarıya salınmayacağı zamanlarda çıkıp hava alabilmesi için yanında parmaklıklı küçük bir gezinti yeri olan kulübeler de yapılabilir.

Bunlar, hayvanın sağlığı için daha elverişli olurlar.

Dışarıdaki kulübelerin tabanına, hem hayvanı sıcakça tutması, hem de temizlik işlerini kolaylaştırması için altlık serilmelidir.

Altlık olarak temiz kuru ot, kaba rende talâşı, eski bir battaniye veya kalınca gazete kâğıtları kullanılabilir.

Bunlar sık sık değiştirilmeli, kulübe de yıkanıp temizlenmelidir.

Pire ve kene gibi, köpekler için çok zararlı olan parazitlerle gereği gibi savaşılmalı ve bunların burada yuvalanıp yerleşmelerine meydan bırakılmamalıdır.

Köpeğin Barınması

Bir cevap yazın