Köprülü Kütüphanesi

Köprülü Kütüphanesi İstanbul’da ilk müstakil kütüphane binası olarak bilinir.

Köprülü Kütüphanesi Tarihçesi

Evlere ve üç aydan altı aya kadar taşraya ödünç kitap verme usulü hakkında, kütüphanenin yönetmeliği niteliğini taşıyan vakfiyede kayıt vardır. Kütüphane, Fazıl Ahmed Paşadan sonra Köprülü ailesinin verdiği kitaplarla genişletilmişti.

Evkaf nezaretine bağlı olduğu sırada düzenlenen fihristine göre, eski eserler üç vakıf kısmında toplanır.

1. Mehmed Paşa.

2. Fazıl Ahmed Paşa.

3. Mehmed Asım Bey.

1966’dan beri yeni eserlere de yer verilmektedir. Bugün çoğu Arapça olan 2 582 yazma, 2 810 eski ve yeni basma olmak üzere 5 392 eser vardır.

Kütüphanede çok eski tarihli yazmalar, suyolu haritaları, müelliflerin kendi elyazılarıyla yazılmış kitaplar v.b. bulunmaktadır.

 

Bir cevap yazın