Korkut Boratav Kimdir?

Korkut Boratav Kimdir,Türk iktisatçısı (Konya 1935).

Korkut Boratav Biyografi

Ankara Gazi Lisesi’ni (1955) ve Ankara Hukuk Fakültesi’ni (1959) bitirdi; Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne maliye asistanı oldu (1960).

Korkut BoratavAynı fakültede «Gelir Dağılımı ve Kamu Mâliyesi» konulu doktorasını tamamladıktan (1964) sonra bir süre İngiltere’de Cambridge üniversitesinde bilimsel çalışmalar yaptı (1964 -1966).

1972’de «Sosyalist Planlamada Gelişmeler» adlı doçentlik teziyle iktisat doçenti oldu. 1975’de Cenevre’de Birleşmiş Milletler Sosyal İşler Bölümünde uzman olarak çalıştı. 1980’de profesör oldu.

1983 şubatında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının isteğiyle Siyasal Bilgiler Fakültesindeki görevine son verildi. Çeşitli dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak birçok bilimsel makaleleri yayınlanmış olan

Korkut Boratav’ın başlıca eserleri şunlardır

Türkiye’de Devletçilik, 1923 – 1950 (1962); Kamu Mâliyesi ve Gelir Dağılımı (1965); Gelir Dağılımı (1969); Türkiye’de Devletçilik (1974); Uluslararası Sömürü ve Türkiye (1979); Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm (1980); Bölüşüm Sorunları ve iktisat Politikaları (1983) .

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir