Köse Bahir Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Köse Bahir Mustafa Paşa Osmanlı sadrazamı ve şairi (Çorlu, ?-lstanbul 1765). Çorlulu vezir Sofu Abdurrahman Paşanın oğlu.

Nevşehirli Damad İbrahim Paşanın himayesinde, Hassa silâhşorluğundan yetişti. Kapıcıbaşılık, ikinci (1747) ve birinci (1749) mirahorluk görevlerinde bulundu. Dârüssaade ağalarından Hafız Beşir Ağanın tavsiyesiyle, 1752’de sadrazamlığa getirildi.

Mahmud I in ölümü üzerine, kardeşi Osman III tarafından azl ve Limni adasında oturmaya mecbur edildi (1755).

Mora muhassıllığı ile affedildi ve 1756’da Ahmed III’ün oğullarından, şehzade Mehmed’in katli olayı ile ilgili görüldü, umumî efkârı yatıştırmak için azlolundu ve Rodos adasına gönderildi.

Ancak bu defa malları müsadere edilmediği gibi, az sonra padişahın bir fermanıyla mükâfatlandı.

Sonra, Ağriboz muhafızlığı (1757), Mısır (1758) ve Halep (1762) valiliği görevlerinde bulundu.

Mustafa III onu 1763’te üçüncü defa sadrazam yaptı ve üç yaşındaki kızı Şah Sultan’a damat namzedi gösterdi.

Fakat Bahir Paşa hasedi, hilekârlığı ve paraya düşkünlüğü yüzünden yine azledildi (1765). önce sarayda hapsolundu, sonra Midilli’ye sürüldü ve orada katledildi (1765). Kesik başı İstanbul’da gömülüdür. Şiir ile de meşgul olmuştur.

Gedikpaşa’da yanan Halıcı Hasan mescidini inşa ettirdi ve 1753’te Eyüp, Otakçılar’da bir cami ile yanında Nakşbendî tarikatı şeyhlerine ait bir tekke yaptırdı.

Yeraltı camiindeki üç kabri meydana çıkarmak suretiyle buradaki camiyi tesis etti. Bahçe kapısı civarında, Kireç iskelesinde bulunan mescide bir minber koydurdu. İstanbul içinde, Topçular’da, Otakçılar’da çeşmeleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir