Köse Dağı

Köse Dağı,Doğu Karadeniz bölümü ile, iç Anadolu’nun Yukarı Kızılırmak bölümü sınırı üzerinde, Zara-Su şehri arasında yükselen dağ kütlesi; 2 700 m. Yapısında volkanik kayaçların (andezit v.b.) kuşattığı billurlu eski şistler hakimdir. Sivas’ı, Su şehri ve Refahiye üzerinden Erzincan’a bağlayan yol, dağın batı kenarını boylar. Karabayır geçidi, 1 975 m.

Köse Dağları’nın büyük bölümü Karadeniz Bölgesi’nde kalmaktadır. Bu nedenle, Karadeniz ikliminin etkileri güçlüdür. Köse Dağları’nın kuzey yamaçları yer yer iğne yapraklı ağaçlarla, geniş yapraklılardan meşe ve menengiç ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır.

1243 Yılının temmuz ayında Selçukluları Moğollarla karşılaştıran Köse Dağı savaşı, kötü yönetim sonucu yenilgiyle sonuçlanınca Selçuklu imparatorluğu moğol hakimiyetine boyun eğmek zorunda kaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir