Köse Mihal Kimdir?

Köse Mihal Kimdir,Tarihte Mihaloğulları adıyla ün kazanan akıncıların büyük atası.

Köse Mihal Hayatı

Bizans imparatorluğunun Türk sınırı üzerinde bulunan Harmankaya kalesi beyiydi. Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Osman Gazi ile Eskişehir beyi arasında, Şeyh Edebali kızı yüzünden bir anlaşmazlık çıkmıştı. Eskişehir beyi, Harmankaya hakimi olan Köse Mihal ile birleşerek Osman Bey ile çarpıştı.

Bu çarpışmayı Osman Gazi kazandı ve Köse Mihal’i esir etti. Fakat bir süre sonra kuvvetli bir teminat ile onu serbest bıraktı. Köse Mihal bundan sonra Osman Bey ile dost oldu.

1292’de Osman Gazi’yi Mudurnu, Taraklı ve Göynük taraflarına sefere teşvik etti, sefer sırasında da kılavuzluk yaptı. Osman Gazi’nin başarı kazanması üzerine Bilecik ve Yarhisar rum beyleri aralarında anlaşarak bir düğün bahanesi ile, Osman Gazi’yi tuzağa düşürmek istediler. Köse Mihal, Osman Beye bu durumu haber verdi. Hazırlıklı gelen Osman Bey, Bilecik beyini yendi ve kaleyi zaptetti (1299).

Köse Mihal, kesin olmamakla birlikte, çeşitli kaynaklardaki kayıtlara göre 1308 ile 1318 yılları arasında müslüman olduktan sonra Abdullah Mihal adını aldı.

Osman Gazi’nin sDn zamanlarına doğru, Orhan Gazi ile birlikte, seferlere katılan Köse Mihal, Orhanili kalesinin ve daha sonra da Bursa’nın fethinde hazır bulundu (1326). Bursa’nın fethinden sonra öldü.

Göl kasabasında bir zâviyesi ile bir hamamı vardı.

— Oğlu yahşi bey (öl. 1413), Çelebi Mehmed’in hizmetinde bulundu. — ikinci oğlu mehmed bey Musa Çelebi’ye beylerbeyi oldu. Murad

II zamanında akıncı kumandanlığına getirildi. Murad II ile birlikte İstanbul kuşatmasına katıldı; bu sırada şehzade Küçük Mustafa Çelebinin İznik’i ele geçirmesi üzerine akıncı kuvvetleri ile o bölgeye gönderildi. iznik’e girmeyi başardı; fakat Mustafa Çelebinin beylerbeyi Taceddin oğlu Mahmud Bey tarafından öldürüldü (1423).

Diğer oğlu aziz Paşa’nın (öl. 1403), Mihal Bey adında bir oğlu vardı. Osmanlı ümerasından olan Mihal Bey (öl. 1435), Osmanlı tarihinde çok ünlü olan Mihaloğullarının atasıdır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir