Köse Musa Paşa

Köse Musa Paşa Türk devlet adamı (? – İstanbul 1808). Selim III ve Kabakçı Mustafa isyanı sıralarında sadaret kaymakamıydı. Selim III’ün tahttan indirilmesinde önemli bir yeri oldu. Selim III’e kendisini yenilik taraftan gibi tanıtmıştı. Gerçekte böyle değildi.

1808 Mayısında, Karadeniz boğazındaki muhafız yeniçeri yamaklarının isyanını düzenledi. Yamaklar, Kabakçı Mustafa’yı başkan seçtiler. İsyan gittikçe büyüyor, münadiler âsilerin programını İstanbul’a yayıyordu.

Nizamı Cedid düşmanlan, Kabakçı’nın yanında yer aldılar. İsyanın sonucu. Sadaret kaymakamının davranışına bağlıydı. Köse Musa Paşa, padişaha sunduğu raporlarda isyan hareketini önemsiz göstererek kolay bastırılacağını ileri sürdü. Ayrıca, Nizamı Cedit askerlerinin kışlalarından dışarı çıkmamalarını emretti.

Asilere karşı hazırlanan topçu ocağına: «Karşı gelmesinler, bu iş cümle ittifakıyledir» diye haber saldı. Bunun üzerine, topçu ve cebeciler de âsilere katıldı. Padişaha yakın 11 devlet adamının öldürülmesi için isim listesini Kabakçı’ya gönderen de Musa Paşa idi. Böylece, Selim III, padişahlıktan çekilmek zorunda kaldı, yerine Mustafa IV getirildi. Musa Paşa da, diğer ihtilalciler gibi, bu hizmetlerinin karşılığını aldı, öldürülen devlet adamlarının hâzineye devredilmesi gereken mal ve mülkünü şeyhülislam Ataullah Efendi ile birlikte aralarında paylaştılar.

1808 Temmuzunda Alemdar Mustafa Paşa, Mahmud II’yi tahta çıkardıktan sonra girişilen temizlik hareketi sırasında Musa Paşa da öldürüldü, kesilen başı saray kapısında ibret için halka gösterildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir