Kosta Bin Luka

Kosta Bin Luka,Abbasîler devrinde yaşamış baalbekli ve rum asıllı hekim. Yunanca, Süryanice ve Arapça bilirdi. Yunancadan ve Süryaniceden kitaplar tercüme etti. Birçok eser yazdı. Tıptan başka geometri, felsefe, matematik ve astronomi bilimlerinde de tam bir bilgi sahibiydi.

Halife Muktedir Billah’ın zamanında Bağdat’ta bulundu. Sonra çağrıldığı Ermeniye’ye gitti ve orada öldü. Başlıca eserleri: Kitab fî Evca-il’Nikris (Nikris Ağrıları Üstüne Kitap); Kitab Cami fil Duhul ala ilm-ül-Tıb (Tıp Bilimine Giriş Üstüne Genel Kitap); Kitab fi’l-Sihr (Büyü Üstüne Kitap); Kitab fi’l-Nabz ve Marifet-ül-Hamiyât ve Durub-ül-Cereyanat (Kan Dolaşımları, Nabız ve Hamiyat Bilgisi Üstüne Kitap); Kitab fi llet-il-Mevti Fecaeten (Birdenbire ölüm Üstüne Kitap); Kitab-ül-Medhal ala el-Man-tık (Mantığa Giriş Kitabı); Kitab-ül-Medhal ala tlm-ül-Nücûm (Astronomiye Giriş Kitabı) ve tarihe ait Kitab-ül-Firdevs’tır (Fir-devs kitabı).

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir