Köstence

Köstence Hakkında Bilgi, Karadeniz kıyısında, büyük kısmı suni olan limanının yanında yükselen küçük bir yerin yamacında kurulmuştur. Dobruca’dan geçen ve Tuna’yı Cernavoda’da aşan demiryolunun bitim noktasında önemli bir sayfiye merkezidir. Romanya’nın hemen bütün deniz ticareti Köstence limanından yapılır.

Şehirde önemli bir Türk-Tatar azınlık varlığını devam ettirmektedir. Şehirde yaşayan çingeneler de Türkçe konuşmaktadırlar.

Köstence Tarihi

Köstence eski bir yunan kolonisiydi.

Eski çağda Tomoi diye anılırdı. Şehir bugünkü adını roma çağında burada kurulan Konstaniye adlı bir ticarethaneden alır.

XV. yy.da Osmanlılar tarafından alınan şehirde bir sancak teşkilatı kuruldu. Bayezid II, Morova seferi sırasında Köstence’ye uğrayarak şehrin imarı ile ilgilendi. Daha sonraları şehir Dobruca sancağına bağlandı.

XIX. yy.ın sonlarında nüfusu 33 235’ti. Bu nüfusun 14 039’Türk ve tatardı. 1877-1878 Osmanlı – Rus savaşı sonunda imzalanan Berlin antlaşmasıyla (13 temmuz 1878) Köstence (ve Dobruca) Osmanlılardan alınarak Romanya’ya verildi.

Bir cevap yazın