Kozak Dağı,Özellikleri

Kozak Dağı Ege bölgesinin K. kesiminde, Bakırçay vadisi ile Edremit körfezi arasındaki Madra dağının G.-B. uzanan dağ kütlesi.(1 051 m).

Kozak Dağı Özellikleri

Üçüncü zaman volkanik kayaçlannın (andezit lav ve tüfleri) çerçevelediği granit tipi kayaçlardan ve billurlarla şistlerden oluşan Kozak dağı kütlesi, kuzeydoğu ucunda (Maya dağı) 1 344 m’ye varır.

Fıstık çamlarıyla kaplı daha alçak tepeler (msl. Bergama kuzeybatısında Geyikli dağı [1 061 m]; batıda Çıralıdağ), Kozak kütlesinin ortasında yer alan ve yükseltisi 400 m’ye varan alüvyonlu bir ovayı kuşatır.

Ovadan çıkan bir dere (Kozak Yeya Madra suyu) batıdaki tepeleri dar bir boğazla yararak Altınova (Ayazmant) güneyinde Ege denizine dökülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir