Kozan Kalesi

Kozan Kalesi Kozan ilçesinde Tarihi kale.

Kozan Kalesi Tarihi

Dik bir tepe üzerindedir. Kırk dört kule ve burcu vardır. Kuzey ve güneydeki iki kale grubu bir surla birbirine bağlıdır. Kalede mahzenler, gizli yollar ve büyük sarnıçlar bulundu.

Asur ve ermeni dilinde yazılmış birkaç kitabe ele geçti. ikinci sur, ermeni katolikosluğuna merkezlik yapan kiliseyi, kiliseye ait kitaplık, misafirhane ve keşiş odalarını çevreler.

Kalede 20 – 30 basamak merdivenle inilen mahzenler, gizli yollar vardır. Bu mahzenlerin erzak, cephane depoları ve sığınak olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır.

Kalenin su ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış büyük su sarnıçları vardır. Kalede Selçuklular ve Ermeniler tarafından yapılan onarımlara dair kitabeler bulunmaktadır.

Fransız işgali sırasında Fransızların kaleye toplar yerleştirdikleri ve Tufanlı köyünü ateşe tutarak Türk kuvvetlerine zarar verdikleri anlatılmaktadır.

Kalenin eteğinde, kasabanın hemen kuzeyinde ikinci bir sur kalıntısı daha bulunmaktadır. Bu sur, bir zamanlar Kozan’da yerleşmiş olan Ermeni Prensliği­’nin kilisesi ile bu kiliseye bağlı olan kütüphaneyi, misafirhaneyi ve ke­şiş odalarını çevreliyordu.

Hıristiyanlık aleminde çok önemli bir mevki olan bu manastırda vaktiyle “pelesek” denilen vaftiz yağı çıkarılırdı. Vaftiz yağının çıkarılışı büyük merasimlerle olurdu. Bu merasimlere dünyanın her yanından gelen zengin Hıristiyanlar katılırlar ve inançlarına göre aziz mertebesine erişirlerdi.

Vaftiz yağı çıkarma merasimleri Kozan, Açmiyazin ve Kudüs’te olmak üzere üç ayrı yerde yapı­lırdı ve böylece Kozan’a üç yılda bir sıra gelirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir