Kral Hüseyin Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kral Hüseyin Kimdir Ürdün kralı 1935-1999) sağlığının bozulduğu için tahttan indirilen babası Kral Talal’ın yerine geçti.

Kral Hüseyin Hayatı

Kral HüseyinSovyetler Birliği’yle ilişki kurma girişimleri ABD – Ürdün ilişkilerini soğuttu.

1977 martında Hüseyin, Kahire’deki afrika – arap doruğu sırasında FKÖ lideri Yaser Arafat’la ilişkilerinin düzeldiğini açıkladı.

Ortadoğu bunalımına son vermek için Cezayir, Libya, Irak ve Suriye’nin oluşturduğu Red Cephesi ile Mısır arasında uzlaştırıcı rolü oynadı, öte yandan Washington’a bir ziyarette bulunarak (1977 nisanı) ABD ile ülkesi arasındaki soğukluğu gidermeye çalıştı.

11 ağustos 1977’de, 42 yaşında, iktidarının 25. yılını kutladı. 5 eylül 1977’de Paris’e 24 saatlik resmî bir ziyaret yaptı.

1978 nisanında, 1974’de bir kararnameyle dağıttığı parlamentonun yerine, kendisinin atadığı 60 üyeli bir ulusal danışma konseyi oluşturdu.

1980 temmuzunda ölen başbakan A.H. Şaraf’ın yerine K. Rimavi’yi (3 temmuz), daha sonra da Mudar Badran’ı atadı (28 ağustos). Eylül ayında iran – Irak Savaşı’nın başlamasıyla Ürdün de yöredeki uzlaşmazlıkta taraf olmak zorunda kaldı ve kral Hüseyin Irak’ı destekledi. Hüseyin’in İran – Irak savaşı boyunca Saddam Hüseyin’e arka çıkması İran Körfezindeki arap rejimlerini ve ABD’yi memnun etti.

Bir cevap yazın