Kripto Nedir?

Kripto Nedir,Ne Demek,Kripto açmak, haberin kalıptan çıkarılışında kullanılan rakam veya özel işaret bilinmeksizin gizli yazı ile yazılmış bir şifrenin açık anlamını bulmak. (Usulün bilinmesi sayesinde haberin kalıptan çıkarılması suretiyle yapılan işleme şifre açmak denir ve bu kripto açmaktan farklıdır.)

Anlaşılmaz şifre halindeki açık metnin yer değiştirmesi, gerçek bir harfi, başka bir harfle ve gerekse her heceyi veya kelimeyi özel bir rakam veya harf grubuyla değiştirerek (buna repertuvarlı sistem denir) veya gerekse harflerin düzeni değiştirilerek yapılır.

Birinci halde, her açık harfin yerine başka bir harf işaret veya rakam (daima aynı olmak üzere) veya bunlardan bazen biri bazen öteki konabilir ve bir iş ya devirli bir kural izlenerek sabit aralıklı bir çözüme göre veya devirli geri dönüşe sebep olmayan bir özel işarete göre yapılır.

Bundan tek taraflı olarak haberi kalıptan çıkarmak üzere üç sistem ortaya çıkar: Sabit sistem, devirli sistem, düzensiz sistem.

Birinci sistemde harflerin nispi frekansı göz önünde tutularak kripto açılır (Fransızcada altı harften biri E’dir, dokuz harften biri S, A, N veya R’dir) veya kripto açmak üzere, özellikle harflerin ikili veya üçlü grupları dikkate alınır.

İkinci sistemde anahtarın sık sık geri dönüşü, iki harfli ve üç harfli kelimelerin birkaç defa tekrar ortaya çıkması sonucunu verir ve bunların aralıkları not edilir.

Üçüncü sistemin çözülmesi çok güçtür; bu, metoda alışık olmayı ve işaretlerin çok dikkatle incelenmesini gerektirir.

Lûgatli ve repertuvarlı metotlar için de durum bunun benzeridir; bunlarda da birbirine benzer grupların veya benzer harflerin veya rakamların yeniden ortaya çıkması araştırılır.

Eğer metnin harfleri olduğu gibi muhafaza edilmiş ve fakat yerleri değiştirilmişse, bu yer değiştirme, iyi belirtilmiş bir özel işaret kuralına aktarılabilir.

Böylece kripto açıcı, mümkün olan grupların veya mümkün olmayan harflerin incelenmesiyle özel işaret kuralını bulmak başarısını gösterebilir; bunu elde etmek için uzun süreli bir yoklama çalışması gerekir.

Bütün hallerde kripto açılması, değersiz harfler veya rakamların metne sokulması, kısaltmalar kullanılması ve özellikle iki usulün üst üste konması halinde daha çetin bir iş şekline girebilir.

Mesela bir harfin yerine başka bir harf konmakla beraber, ayrıca bunların yerlerinin değiştirilmesi, çifte yer değiştirme v.b. gibi.

Bu derece karışık durumlarda az çok bir başarı şansı ile çalışmak için kripto açıcısının analiz ve ön sezgi niteliklerinden başka çeşitli dillerin özelliklerine ve olasılık hesabın uygulanmasına dair bilgi sahibi olması ve keza elle ve mekanik olarak şifreleme sistemleri üstünde tecrübesi bulunması gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir