Kripton Elementi

Kripton Elementi,1898’de Ramsay ve Travers tarafından bulunmuştur.Kripton, atom numarası 36, atom ağırlığı Kre=83,8 olan kimyasal elementtir.

Kripton Elementinin Özellikleri

Diğer soy gazlar gibi, bir atomlu olan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Soy gazlar arasında, ksenon ile birlikte en kolay sıvılaştırılanıdır, atmosfer basıncı altında —152°C’ta kaynar. 1 m3 havada 1 sm3 hacminde bulunur. Sıvı havanın damıtılmasıyla, kendi gibi az uçucu olan ksenon ile birlikte elde edilir.

Isıyı az iletir, ksenon ile karıştırılarak bazı elektrik ampullerinde kullanılır; ampul içindeki kripton, filaman’ın yüksek sıcaklığa getirilmesini ve böylece ampulün bol ışık vermesini sağlar.

Kripton, deşarj tüpünde ışık kaynağı olarak da kullanılır. Kriptonun bazı izotopları tek renkli ışınımlar verir. Turuncu ışınımı, metrenin bölümlere ayrılmasında kullanılır; metrenin değeri, bu ışınımın dalga boyunun 1 650 763,73 katıdır.

 

Bir cevap yazın