Kroisos Kimdir?

Kroisos Kimdir,(İ. Ö. V. y.y.),Lidya kralı.

Kroisos Dönemi

Babası Alyattes’in ölümünden sonra tahta çıktı. Gençliği ve prenslik yılları hakkında fazla bilgi yoktur.

Yirmi yaşlarındayken Karia bölgesine yapılan bir sefere katıldı. Tahta çıkınca Efes şehrine bir sefer açtı ve şehri ele geçirdi. Şehir halkını tepedeki kalelerinden indirerek savunmasız düzlükte yerleşmeye zorladı.

Kimmer istilasından beri yapılmasına devam edilen Efes Artemis tapınağına, alt tarafları kabartmalarla süslü ve üzerlerinde Kroisos’un vakfı olduğunu bildiren yazıtları olan sütunlar hediye etti.

Kroisos, yunan dünyasıyla yakından ilgilendi; özellikle Delphoi’deki Apollon tapınağına değerli hediyeler yolladı. Bu devirde Lydia devletinin sınırları, doğuda Kızılırmak’a (Halys) kadar uzanıyordu. Daha doğuda Pers krallığı, Med devletini yıkarak Keyhüsrev zamanında güçlü bir duruma geçmişti.

Kroisos, bu devlete karşı bir sefer yapmayı tasarladı; bunun için devrin en büyük dini merkezlerine yolladığı elçilerle bu sefer hakkında ne düşündüklerini sordu.

Aldığı olumlu cevaplar üzerine ordusuyla Kızılırmak’a doğru hareket etti. Keyhüsrev, bu haberi önceden alarak Kızılırmak’a geldi. Kroisos, Kızılırmak’ı bugün bilinmeyen bir şekilde aştı ve ordusunu karşı tarafa geçirdi.

Pteria (Sinop yakınları) civarında yapılan savaşta kesin sonuç alamadan iki ordu ayrıldı (M.ö. 546). Kroisos kış yaklaştığı için, ordusuyla başşehri Sardeis’e döndü.

Baharda, yeni kuvvetlerle Persler üzerine yürümeyi düşündüğünden Sardeis’e varır varmaz, paralı askerlerini terhis etti. Fakat bu sırada pers ordusu bütün kuvvetleriyle Sardeis’e yaklaşıyordu.

Keyhüsrev’in ordusunu Armenia’nın yüksek yaylalarında oturanlar meydana getiriyordu; bu sebeple soğuğa alışkındılar. Kroisos, Yunanistan’a elçiler yolladı ve yardım istedi. İonia şehirleri Kroisos’un tarafını tuttu, fakat asker yardımı yapmadı.

Lydia ovasında yapılan savaşta, Lydia’nın ünlü uzun mızraklı süvarilerinin atları pers ordusundaki develerin kokusundan ürkerek dağıldılar; Sardeis on dört günlük bir kuşatmadan sonra ele geçirildi.

Kroisos’un sonu hakkında çeşitli söylentiler vardır. Bazı antik yazarlar Kroisos’un kalede kendini yaktığını ileri sürerler.

Bazı kaynaklar da Kroisos’un yakalandığını; Keyhüsrev ile birlikte Persepolis’e gittiğini ve uzun süre yaşadığını yazar. Kroisos’un yenilgisi üzerine, bütün Anadolu, batıdaki ion şehirleri dahil, Perslerin hâkimiyeti altına girdi ve satraplıklara bölündü.

 

Bir cevap yazın