Kubatoğlu Cüneyt Bey

Kubatoğlu Cüneyt Bey Kubatoğullarından Samsun ve Ladik beyi (öl. 1418). XIV. yy.da, Samsun, Bafra ve Ladik tarafları. Kubatoğullarının hakimiyeti altında iken, Yıldırım Bayezİd, Cüneyd Beyden Samsun’u alarak (1398), buranın yönetimini Müslümanlığı kabul etmiş olan bulgar kralının oğlu Aleksandr’a verdi.

Ankara savaşında (1402) Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesi üzerine Cüneyd, şehri yeniden ele geçirdi ve Timur’un yardımıyla Erbaa ile Niksar’ı da alarak topraklarını genişletti. Daha sonra Amasya’da bulunan Çelebi Mehmed, Cüneyd Bey ile yaptığı mücadele sonucu, Kubatoğullarına ait Felenbel kalesini zaptederek Samsun’u Taşanoğullarından Ahmed Beye verdi ise de Cüneyd Bey bir süre daha bölgedeki hakimiyetini korudu. Fakat 1418 yılında Niksar’daki Taceddinoğullarından Hasan Bey ile yaptığı bir savaşta yenildi ve Haşan Bey tarafından öldürüldü.

Bu tarihten sonra Kubatoğulları ailesi ortadan kalktı ve Samsun, Candaroğullarının eline geçti.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir