Küçük Hasan Beyzade Ahmed Paşa Kimdir,Hayatı

Küçük Hasan Beyzade Ahmed Paşa Kimdir Münşeat sahibi ve şair (?-İstanbul 1695).

Küçük Hasan Beyzade Ahmed Paşa Hayatı

Medrese tahsili yaptı. Mehmed III’ün Eğri seferinde, Varat savaşında bulundu; baştezkirecilik, defterdarlık, beylerbeyliği yaptı; Eflâk seferine katıldı. Siyasi ve İdari sahalardan çok yazar olarak tanınır.

Hasan Beyzade Tarihi, eserlerinin en önemlisidir. Eser iki kısımdır. Birinci kısım Hoca Sadeddin Efendinin Tac-üt-Tevârih (Tarihlerin Tacı) adlı tanınmış kitabının özetidir.

İkinci kısım birçok tarihlere kaynak olmuştur. Solakzade, adını taşıyan tarihine bu kitaptan pekçok şeyi aynen aktarmıştır.

Ahmed Paşanın Kanije Fetihnameleri adlı bir kitabı ve Usul-ül-Hikem fi Nizam-ül-Â-lem (Âlem Nizamında Hikmet Usulleri) adlı münşeatı vardır.

Ahmed ve Hamdi mahlâsı ile şiirler de yazmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir