Küçük Menderes Nehri,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Küçük Menderes Nehri,eski adı Skamandros, Biga yöresinde Kaz dağı (Truva 1da veya İde’si).

Küçük Menderes Nehri Özellikleri

Kocakatran dağı kuzey yamaçlarından inen suların birleşmesinden oluşarak Bayramiç ovasından geçer.

Eski Menderes’in ve onun kolu Dümrek çayının getirdiği alüvyonlar Truva şehrini şimdiki kıyıdan uzakta kara Küçük Menderes Nehriiçinde bırakmıştır.

Menderes (küçük), esk. Kaüstros, İzmir Bozdağları ile (Tmolos) Aydın dağları arasındaki geniş ovadan geçerek Kuşadası körfezinde Ege denizine dökülür; uzunluğu 145 km; havzası 3 140 km2.

Küçük Menderes doğuda dağlardan inerek Kiraz (Keleş) yüksek ovasında birleşen derelerden oluşur ve bir dirsek çizerek kendi ovasına çıkar, bu ova ortasında batıya doğru akıp kuzeyde ödemiş ve Bayındır, güneyde Tire şehirleri önünden geçer, Torbalı hizasında bir dirsekle güneye dönüp dağlar arasından akarak Selçuk (Ayasuluk) önünde deltasını yayar.

Akarsuyun getirdiği alüvyonlar Efes liman şehrini denizden uzaklaştırmıştır.

Aşağı kesiminde bulunan birtakım bataklıklar şimdi boşaltma kanallarıyla kurutularak ovanın verimliliği arttırıldı.

Bir cevap yazın