Kudame Bin Cafer Kimdir,Hayatı

Kudame Bin Cafer Kimdir (Ebül Ferec el-Kâtib el-Bağdadî,denir), Arap yazarı (öl. 958).

Kudame Bin Cafer Hayatı

Hıristiyan bir aileden gelen Kudame, halife Muktefî zamanında müslüman oldu.

Vezir Ebül Haşan bin el-Furat zamanında «Meclis-üz-Zimam»’daki (Vergi idaresi) görevini sürdürdü.

En önemli eseri olan Kitab-ül-Harac’da. (Vergi Kitabı) devletin vilâyetlere bölünüşünü ve posta teşkilâtını anlatır ve her bölgenin vergi miktarını gösterir. Kudame, edebiyatla da uğraştı; nesir ve şiir hakkında birer eser yazdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir