Küerikler

Küerikler Orta Asya’da Çulım ırmağı kıyılarında oturan Çulım Türklerinin küçük bir boyu. Mariinsk Küeriklerşehrinin kuzeyinde yaşarlar; sayıları 500 kadardır. Radloff, bunların, Teleütlerden olduğunu kabul eder. Çulım Türkleri üç esas boydan türemedir: Ketsikler, Küerikler ve Ostyaklar. Küeriklerin edebiyatları yoktur.

Küerik dili, hakas şivesinin uygurca – oğuzca dalına girer. Şor ve Kızıl Türkçesi ağızlarına da yakınlığı vardır. Bu dilde ts, ç ünsüzü yerine kullanılır: tsikmak (çıkmak), küts (güç). Gelecek zaman eki – gok,-gök, parğoom (varacağım); ol keellük (o gelecektir).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir