Anasayfa | Kültür Sanat | Genel Kültür

Genel Kültür

Kriteryum Nedir

Kriteryum (yun. kriterion, krinein yargılamak’tan lat. criterium). Doğruyu yanlıştan ayırmak, yargılamak, değerlendirmek için başvurulan ilke. ... Devamı

Kristal

Kristal (yun. krystallos; lat. crystallus’tan fr. cristal). Üç kısım silis, iki kısım kurşun oksit ve bir kısım potasyum hidroksitten meydana gelen cam. (Saydamlığı ve parlaklığı sebebiyle değerli oyma ve yontma cam eşya yapımında kullanılır.) ... Devamı

Kripto Nedir

Kripto (yun. kryptos, saklı’dan). Siyaset. Siyasi inancını gizleyen kimse. || Komünist olduğunu saklayarak siyasi faaliyette bulunan kimse. ... Devamı

Kravat

Kravat (fr. cravate). Kıyf. Boyunbağı. ... Devamı

Krallık

Kralın yönettiği devlet ve bu devletin toprağı: Bugün dünyada çok az krallık kaldı. ... Devamı

Kral

Kral (esk. Slavca krali’den). Genellikle ömrünün sonuna kadar en yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanı yetkilerini, seçim veya veraset yoluyla elinde bulunduran veya bulundurma yetkisine sahip kimse. ... Devamı

Bilim Kurgu

Bilimsel buluşların sağladığı yeni olanakları düşsel bir biçimde yorumlayan bir edebiyat türüdür. Böylece, yeni buluşların nelere yol açabileceğini ve bizi nasıl bir geleceğe götürebileceğini düşündürür. ... Devamı

Köy Enstitüleri

Türkiye’de köylerde yaşayan halkın eğitimini ve tarım alanında daha verimli hale getirilmesini sağlamak üzere köy öğretmeni ve köye faydalı diğer meslek erbabını yetiştirmek amacıyla, ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Milli Eğitim bakanlığınca kurulmuş eğitim müesseseleri (kuruluşu, 1940). ... Devamı

Belediye

Belediye, bir şehir veya ilçenin temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini gören örgüt. ... Devamı

Kösele

Kösele (fars. gâvsâle, dana > güsale’den). Ayakkabı tabanı, çanta v.b. şeyleri yapmakta kullanılan büyük baş hayvanların işlenmiş derisi. ... Devamı

first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last toplam: 533 | gösteriliyor: 151 - 160