Kuray Kurganları | Tarihi Yapılar, Türk Tarihi |

Kuray Kurganları Göktürk çağına ait mezarlardır.

Altay dağlarının güney bölümündeki Kuray kasabası yakınlarında, Kur ay ovasında.

Yuvarlak bir tepecik ile örtülüdür; atlarla insanların yerleri bir bölmeyle ayrılır.

Hun çağına ait olanlar da vardır. Asıl önem taşıyanlar üç gruptur:

1. Kuray’da en çok rastlanılan mezar tipleridir. Dört köşe, fakat sağlam duvarları olmayan bu mezarlarda, oklar, bıçaklar, kürkler ve çin aynaları bulundu

2. ikinci tip kurganlar, daha çok tuyahta mezarlarıdır. Mezarın çevresi dört köşe planlı büyük taş plakalarla kaplıdır. İçlerinde pek az eşya bulundu

3. Göktürk çağını en iyi belirten kurganlara Kuray’da, Tuyahta’da ve Katanda’da rastlanır.

Bunların üzerlerinde Göktürk harfleri ile gümüş maşrapa ve kuşaklar bulundu.

Kuray’da bulunan mezarlarda ele geçen başlıca eserler at gemleri, değirmen taşları, küpler, meçler, kürekler, üzengiler, ok uçları ve kayış uçlarıdır.

Bu mezarların bulunduğu yerlerde pek çok balbal (oyma ve işlemeli, Göktürklere mahsus mezartaşı) ortaya çıkarıldı.

Bu balballardan, bölgenin Göktürklerin yoğun bir yerleşme yeri olduğu anlaşılır.

Bir cevap yazın