Kurt Mantarı Nedir?

Kurt Mantarı Nedir,Eski çağlarda kara parçalarının büyük bir kısmını kaplayan ormanlar uygar ülkelerde insanoğlu tarafından düzene sokulmuş ya da daha elverişli biçimde yararlı hale getirilmiştir.

Kurt Mantarı Nedir
Kurt Mantarı ,Eski çağlarda kara parçalarının büyük bir kısmını kaplayan ormanlar uygar ülkelerde insanoğlu tarafından düzene sokulmuş ya da daha elverişli biçimde yararlı hale getirilmiştir.

Balta girmemiş ormanlarda içice geçmiş ağaçlarla bitki ve hayvan türleri, yaşayabilmek için fotosentez işlemini bile gerçekleştiremez.

Öyle ki, bir parça ışık bile göremeyen bitkilerin ölüp gittiği görülür.

Ağaçların altta kalan dalları çürür.

Bir kısmı yıldırımlarla ya da sert rüzgârlarla devrilir, hayvanlar tarafından kökleri sökülerek ölür.

Her bitki belli bir yaşam sürecini doldurarak ölür.

Ormanlarda daha önce yetişen bitkilerin kalıntıları ve dökülen yaprakların çökeltileriyle biriken tabakalarda bakteri ve fongüslere elverişli bir ortam oluşur.

Fongüsler gözden uzakta, toprağın altında, ya da bir ağaç gövdesinde serpilir.

Zehirli ya da yenilebilir mantarlar, içi toz dolu kurt mantarı, meyva gelişimi gösteren fongüs örnekleridir.

Bunlar sporlarını yeryüzeyine çıkararak havaya yayar.

Bir cevap yazın