Kurtuluş Savaşında Adıyaman | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

 

Kurtuluş Savaşında Adıyaman Milli Mücadele başladığında Adıyaman, düşman tarafından işgal edilmemişti.

Bununla birlikte, Milli Mücadele’ye katkıdan geri kalmadı.

Kurtuluş Savaşında AdıyamanMilli Mücadele başlarken, Adıyaman bölgesinde geçen en önemli olay, Ali Galip’in Sivas’ta bulunan Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklamak üzere yola çıkması ve sonunda da, Kâhta üzerinden kaçmak zorunda kalmasıdır.

Bölgede Milli Mücadele’yi engellemek için karışıklık çıkarmak üzere gönderilen bazı İngiliz subayları da bu olayda rol oynadı.

Mustafa Kemal Paşa, Ali Galip Olayı’nı şöyle anlatmaktadır:

“Harput Valisi Ali Galip Bey’le Malatya Mutasarrıfı ve İngiliz Binbaşısı Mister Nowill ve hempaları askerin Harput’tan Malatya’ya hareketini duyunca, bu sabah Kâhta istikâmetine firar etmişlerdir.

Bunların o civarda Bedir Ağa nezdine giderek Ekrâd-ı Cem ile mukabil harekâta kıyam eyleyecekleri ve ihtimal ki Maraş’da İngiliz kuvvetlerinden de istiane edecekleri tahakkuk etmiştir…”

 
 

Bir cevap yazın