Kurtuluş Savaşında Bingöl | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Kurtuluş Savaşında Bingöl Mondros Mütarekesi’nin ardından, Anadolu’nun çeşitli bölgeleri İtilâf devletleri tarafından işgal edilince, pek çok bölgede olduğu gibi, Bingöl ve çevresinde de Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve şubeleri kuruldu.

Buralarda oldukça güçlü olan ve çalışmalarını üç yıl kadar sürdüren Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin üyeleri şunlardı: Müftü İbrahim Hakkı Efendi (Reis), Yusuf Ziya Bey (Değnekçi), Mehmet Dursun Bey (Yiğitbaş), Hacı Dede Efendi (Yazıcı), Zeynelzade Mustafa Bey, İbrahim Bey (Yazıcı), Süleyman Bey (Köymen).

Bunlardan Süleyman Necati Bey (Güneri), Kahraman Sabri Bey ve Sait Bey (Yazıcıoğlu) Kiğı adına Erzurum Kongresi’ne katıldılar.

Bir cevap yazın