Kurtuluş Savaşında Kastamonu

Kurtuluş Savaşında Kastamonu,Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra birçok bölgede olduğu gibi, Kastamonu’da da azınlıklar harekete geçtiler. Amaçları Karadenizkıyılarıyla Kuzeydoğu Anadolu’da bir Pontus Rum Devleti kurmaktı.

Kurtuluş Savaşında Kastamonunun Mücadelesi

Bu amaçla bölgedeki Rumiar bir yandan uluslararası konferanslara katılarak, Pontus Rum Devleti’nin propagandasını yapıyor, öbür yandan da bölgedeki Rum nüfusu artırmaya çalışıyorlardı.

Öyle ki. Mütareke’nin ilk altı ayı sonunda inebolu’daki Rumların sayısı, savaş öncesindeki sayıyı çoktan aşmıştı.

Mondros Mütarekesi’ni takip eden ilk aylarda, ayrılıkçı Rumlara karşı yer yer gösterilen hoşnutsuzluklar dışında, Kastamonu’da belirgin bir direniş yabası olmadı.

İzmir’in işgali üzerine bu sessizlik sona erdi. 16 Mayıs 1919’da Samanpazarı’nda bir miting düzenleyen Kastamonulular, Yunanlıları ve işgale önayak olan İtilâf devletlerinin temsilcilerini protesto ettiler.

İşgale uğramamış Kastamonu’da, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şubesi dışında kurulan bir başka teşkilât da olmasına rağmen, teşkilâtlanma çalışmalarının ihmal edilmediği Kastamonu Gençler Mahfeli idi.

24 Ocak 1920’de, Sağlık Müdürü Dr. Ferruh Niyazi Bey’in önayak olmasıyla kurulan bu teşkilâtta daha çok genç memurlar, subaylar veya yedeksubaylar yer alıyordu.

Kastamonu bölgesine Kuva-yı Milliye’nin hakim olmasıyla birlikte, işgale karşı tepkiler de sık sık görülür oldu. Bunlar İstanbul’un Anadolu’dan koparılması planlarını kınamak için yapılan 15 Ocak 1920 mitingi,

Bundan beş gün sonra 20 Ocakta Nasrullah Meydanı’nda yapılan ve Fransızların Maraş ve Elbistan’da giriştikleri baskıları kınayan miting, 17 Mart 1920’de Nasrullah Meydanı’nda İstanbul’un işgali üzerine yapılan miting ve Nisan _ Ağustos 1921’de işgali kınayan iki miting idi.

 

 

 

Bir cevap yazın