Kurtuluş Savaşında Konya

Kurtuluş Savaşında Konya,30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi günlerinde, Konya önemli bir vilâyet merkeziydi.

Kurtuluş Savaşında Konya’nın Önemi

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra karargâhı Adana’da bulunan 2. Ordu Konya’ya taşındı. Böylece, Aralık 1918 ortalarında gerek 2. Ordu, gerekse bu orduya bağlı 12. Kolordu karargâhları Konya’ya yerleştiler.

Bu arada 2. Ordu Komutanı Nihat (Anılmış) Paşa görevden alındı ve Mersinli Cemal Paşa 2. Ordu müfettişi olarak Konya’ya gönderildi. Bu sırada 12.Kolordu’nun başında Miralay Fahrettin (Altay) Bey, 2. Ordu’ya bağlı başka birbirlki olan 20. Kolordu’nun başında da Ali Fuad (Cebesoy) Paşa bulunuyordu.

İlk Gelen İngilizler

Önceden yapılan Mondros Mütarekesi gereğince Konya’ya ilk girenler ingilizier oldu. İtalyanlar ise, 24/25 Nisan 1919’da Konya’ya girdiler. Bunu bir gün sonra 1.000 kişilik yeni bir İtalyan birliği takip etti ve İtalya’nın Konya’daki asker sayısı 1.500’e çıktı.

İtilâf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle Italyan askerî birlikleri işgal ettikleri bölgelerin halkına oldukça yumuşak davranıyor ve onları kazanarak öbür devletlere karşı bu tutumu koz olarak kullanmaya çalışıyorlardı.

Nitekim İtalyanlar Konya’daki birliklerini bir yıl kadar 11-12 Mart 1920’de tek yanlı olarak geri çektiler.

Sivas Kongresi’nin ülkedeki bütün direniş teşkilâtlarının Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bünyesinde toplanmasını ve teşkilat şubelerinin yaygınlaştırılmasını karar altına almasından sonra, Konya’da da bu amaçla harekete geçildi. Ekim 1919 başlarında, Vali Vekili Mehmed Vehbi Bey Konya’nın ileri gelenlerini hükümet binasında topladı ve Sivas Kongerisi kararlarının Konya’da da uygulanacağını açıkladı.

Bu toplantıya katılanlardan 10 kişi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Konya şube yönetimini meydana getirdiler.Konya Müdafaa-i Hukuk Şubesi,yöneticiler arasında baş gösteren anlaşmazlıklar sebebiyle, bir süre verimli bir çalışma yürütemedi. Bu arada Konya’da çıkartılan Babalık ve Öğüd gazeteleri Milli Mücadele’nin Anadolu’daki sesi görevini başarıyla yerine getirdiler.

 

Bir cevap yazın