Kurtuluş Savaşında Manisa

Kurtuluş Savaşında Manisa Manisa hemen hemen korunmasız durumdaydı. Bu yüzden Yunanlılar 26 Mayıs 1919’da, herhangi bir direnişle karşılaşmadan Manisa’ya girdiler. Bu işgali üç gün sonra, Turgutlu’nun (Kasaba) işgali takip etti.

Kurtuluş Savaşında Manisa nın Durumu

Haziran 1919 ortalarında Yunan işgalinin hızı kesilmişti. Bu durumdan yararlanan Türk birliklerinden bazıları yeniden teşkilâtlanmaya giriştiler.

Bu arada, bölgedeki çalışmalarını sürdüren Redd-i llhâk cemiyetleri Ağustos 1919’ a kadar, ikisi Balıkesir’de, biri de Nazilli’de olmak üzere, toplam üç kongre düzenlediler.

Ege Bölgesi’nde yapılan direniş kongrelerinin en önemlisi 16 Ağustos-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Alaşehir Kongresi’ydi.

Yürütülen direniş harekâtlarının tek bir merkezden yönetilmesi ve bir Kuva-yı Milliye teşkilâtı kurulmasını kararlaştıran Alaşehir Kongresi, bu teşkilâtın başına Kara Vasıf Bey’in getirilmesini kabul etti.

Kongre sonrasında Salihli, Alaşehir, Akhisar ve Soma direniş cephelerinde merkezi bir biçimde Kuva-yı Milliye teşkilâtlanmasına gidildi. Yunanlılar San Remo kararlarını silâh zoruyla kabul ettirmek amacıyla yeniden Anadolu’da harekete geçtiler (22 Haziran 1920).

Cephelerdeki Türk birlikleri üstün Yunan güçleri karşısında tutunamadılar. Yunanlılar,aynı gün Akhisar’a, 23 Haziranda Salihli’ye, 24 Haziranda da Alaşehir ve Soma’ya, 28 Haziranda da Kula’ya girdiler. 1-4 Temmuzda başlayan yeni bir saldırı sonucunda Gördeş, 21 Temmuzda da Demirci Yunanlıların eline geçti. 31 Temmuzda Kuva-yı Seyyaresi ile Demirci önlerine gelen Çerkez Ethem, buradaki Yunan güçlerini geri püskürttü.

Batı Cephesi kurulduğunda, Manisa bölgesi bütünüyle Yunan işgali altına girmiş bulunuyordu. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’u takip eden günlerde, geri çekilen Yunan ordusu ile ayrılıkçı Rumlar da büyük yangınlarçıkarıp, şehri tahrip ettiler. Kaçan Yunanlıları takip eden Süvari Kolordusu 7 EylüldedeTurgutlu’yagirdi. Manisa halkı Kolordu Kumandanı FahreddinAltay’ı,8Eylüldedağ-larda karşıladı. Yangından kaçmak için şehri bütünüyle boşaltan Manisalılar, iki gün sonra, şehre girdiklerinde bir kül yığınıyla karşılaştılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir