Kurtuluş Savaşında Mardin | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Kurtuluş Savaşında Mardin Mondros Mütarekesi günlerinde Mardin, Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı bir sancaktı.

Milli Mücadele yıllarında İtilâf devletleri tarafından işgal edilmeyen Mardin’in yaşadığı en önemli olay, Ali Batı Ayaklanması’dır.

Midyat’ın güneyinde yerleşmiş bulunan Ali Batı’nın aşireti, ingilizlerin desteğinden ve karışıklık ortamından yararlanarak 11 Mayıs 1919’da, silâhlı yüz adamla Nusaybin’e geldiler.

Ali Batı halktan zorla para toplamaya başladı.

Bu arada, cezaevindeki kimi tutukluları da serbest bırakarak yanına aldı.

Bunun üzerine 5. Tümen’e bağlı birlikler, Ali Batı’yı takip etmeye başladı.

Birkaç defa sı-kıştırıldığı çemberleri yarıp kaçmayı başardı.

Takip etme harekâtı 18 Ağustos 1919’a kadar sürdü: Medah köyünde sıkıştırılan Ali Batı, ölü olarak ele geçirildi.

Bir cevap yazın