Kurtuluş Savaşında Siirt

Kurtuluş Savaşında Siirt Milli Mücadele yıllarında Bitlis Vilayeti’ne bağlı bir sancaktı. Sancağın, merkez kaza dışında 5 kazası vardı: Pervari, Garzan, Eruh, Şirvan ve Şirnak. Sancağın en kalabalık kazası Siirt merkez kaza idi.

Bununla birlikte, Siirt’in nüfusunda 1890’lardan sonra hızlı bir düşüş olmuş ve bu düşme I.Dünya Savaşı içinde de sürmüştü. Bu gelişmeye, savaş içinde Rus işgalinin yarattığı göçler ve Ermenilerin savaş bölgelerinden uzaklaştırılması yolaçmıştı.

Siirt, bir İngiliz birliğinin halka gözdağı vermek amacıyla bölgeye gelmesi ve birkaç gün içinde çekilmesi olayı dışında, yabancı güçlerin işgaline uğramadı.

Bununla birlikte, Siirtliler işgale karşı başlayan direnişe katılmaktan geri durmadılar. Nitekim, Kuva-yı Milliye hareketinin esasını meydana getiren Erzurum Kongresi’ne Siirt adına iki delege katıldı: Hacı Hafız Efendi ve Cemil (Aydın) Bey.

Öte yandan, Sivas KogrVsi öncesinde kurulan Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Siirt’te de şubesi bulunuyordu Bu teşkilâtın kurucuları arasında Halil Hulki (Aydın) Bey, Ömer (Atalay) Bey, Belediye Başkanı Hamid Bey, Hamza Hilmi Bey, Bekir Sıtkı (Baykal) Bey ve Abdülkerim (Nakiboğlu) Bey gibi tanınmış kişiler vardı.

Halil Hulki Bey, 12 Ocak 1920’de toplanan Dürdüncü Dönem Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Siirt’i temsil etti.

Bir cevap yazın