Kuşşara Krallığı,Tarihi,Özellikleri

Kuşşara Krallığı Anadolu’da Asurlular tarafından kurulan şehir krallığı.

Kültepe tabletlerinde Kuşşar şehrinin adı geçmez, fakat Kaniş Karum’un I b tabakasına rastlayan Alişar tabletlerinde Kuşşar kralları olan Pithana ve oğlu Anitta’nın adları vardır. Şehrin yeri belli değildir.

Kuşşara Kralılığı
Kuşşara Krallığı Anadolu’da Asurlular tarafından kurulan şehir krallığı.

Alişar tabletlerinde adları geçtiği için Alişar’ın Kuşlar olabileceği ileri sürülmüştür.

Bu krallık hakkındaki bilgi, Boğazköy arşivi vesikaları arasında bulunan ve ilim çevrelerinde «Anitta tableti» adı verlen belgeye dayanmaktadır.

Tabletin ilk iki paragrafında Anitta’nın babası Kuşşar kralı Pithana’nm Neşa şehrini bir gece baskınıyla ele geçirdi.

Fakat şehrin halkına kötülük etmediği, onlara çok iyi davrandığı anlatılır.

Bu tabletten, Kuşşar krallarının o zamana kadar bilinmeyen bir gece baskını taktiği sayesinde, önemli Anadolu şehirlerinden birçoğunu kendi yönetimleri altına aldıkları ve bu suretle anadolu şehirlerinin tek bir yönetim altına girdiği anlaşılır.

Krallığın Anitta’dan sonraki durumu bilinmemektedir.

Alişar’da bulunan bir kültepe tabletinde, Anitta’nın oğlu Peruva’ya veliaht denilmekteyse de, Peruva’nın krallık yapıp yapmadığı belli değildir.

Yalnız daha sonraki devirlerde hitit krallarının «kuşşaralı adamın» soyundan gelmiş olmalarıyla öğündükleri bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir