Kütahyalı Seyyid Ali Efendi

Kütahyalı Seyyid Ali Efendi (?-1745)- Şeyh, şair ve gazi. Kütahya’da doğdu. Genç yaşta İstanbul’a gelerek Üsküdar’da Şeyh Selâmi Ali Efendi’nin yanına girdi. Yetiştikten sonra Manisa’ya giderek yerleşti.

Manisa’da bir câmi ve tekke yaptırdı. 1692 yılında şeyhi Selâmi Ali Efendi’nin ölümü üzerine İstanbul’a gelerek Selâmi Ali dergâhı şeyhi oldu. 1711 yılında, Prut Savaşı’na katıldı.

1714 yılında Üsküdar’da Fenâî Tekkesi’ni ve mescidini yaptırarak bu tekkenin şeyhi oldu. 1745 yılında İstanbul’da vefat etti. Mezarı Fenâî Tekkesi bahçesindedir. “Fendi” mahlası ile şiirler yazmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir