Kyme Bölgesi | Tarih Bilgileri | Tarihi Eserler |

Kyme Bölgesi Küçük Asya’da bölge.

Eolis’te (Aiolis) küçük Kyme körfezinin (Çandarlı körfezi) güney kıyısında.

Bugün Aliağa yakınında Namurtköy kasabası.

Kyme’de ilk kazılar Çekler tarafından yapıldı.

Tepedeki araştırmada M.ö. V. – IV. yy.a kadar inen yerleşme izine rastlandı.

Ayrıca M.ö. II. yy.da isis adına yapılan tapmak ve İzmir müzesindeki Afrodit heykeline ait bir baş, doğu yunan seramiğine ait siyah figürlü iki parça ve VI. yy.ın ikinci yarısına ait üç kabartma bulundu.

Sonraki araştırmalar, çeklerin kazdığı yüksek tepenin güneyinde bulunan alçak tepe üzerinde, Dr. Baki ögün yönetiminde yapıldı (1952).

Bu araştırmada, geç geometrik ve geometrik dönemin başlangıcına ait seramik parçaları bulundu.

1953 Sondajlarında, arkaik doğu tarzına çalan ve geç geometrik seramik parçaları ele geçti.

Sondajlarda geç roma yerleşmesi tespit edilemedi. Geç Roma devrinde Kyme’de zengin olmayan bir yerleşme olduğu sanılıyor.

Arkaik yerleşmeler iki tepe arasındaki vadide tespit edildi.

Burada yapılan çalışmalarda Roma devrine ait küçük buluntular, iki devasa figüre ait kol ve bacak parçaları, IV. yy.a ait bir plaster başlığı tespit edildi.

Her yapı katı, kendinden önceki yapı katlarını tahrip ettiğinden eski kültür tabakalarından fazla parça bulunamadı.

Bir cevap yazın