Lamekani Hüseyin Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Lamekani Hüseyin Efendi Türk mutasavvıf şairi (öl. İstanbul 162S).

Lamekani Hüseyin Efendi Hayatı

Bayramiye tarikatına ve Melâmîliğe mensuptu.

Bursalı Hasan Kabadüz Efendinin halifesiydi.

Tasavvufa ait manzum ve mensur eserler yazdı.

Bazı gazelleri Kadı Hüseyin Lebib Efendi (81. İstanbul 1767) tarafından tahmis edildi.

Ayrıca diğer birçok melâmî şair ve Lâmekânî Hüseyin Efendinin şiirlerine nazireler yazdılar ve gazellerini tahmis ettiler. Eseri: Vahdetname (Varlık Birliği Konusunda Eser).

Bir cevap yazın