Lagaş Antik Kenti

Lagaş Antik Kenti Mezopotamya’da şehir, Tello’nun yerinde, Dicle ile Fırat’ı birleştiren Şattül-Hay yakınında. Fransız arkeologları tarafından bulunan bu şehir (1877-1933) Sümer medeniyetinin tanınmasına imkân verdi. Sit’te özellikle iki devir temsil edilir.

1. «ilk Patesi’ler» (III. binyılın ilk yarısında şehrin ilk hükümdarları) dönemi: birçok taş kabartmada adı geçen Ur-Nanşe; Akbabalar dikili taşında temsil edilen Earatum; oymalı ve yazılı gümüş vazosu sümer kuyumculuğu bakında fikir veren Entemena; kil tabletlere sümer harfleriyle yazdırdığı önemli İktisadî belgeleriyle tanınan Urukajina.

2. başlıca kralları Gudea ve oğlu Ur-Ningirsu olan Yeni-Sümer dönemi (III. binyılın sonu): başlangıçta bu iki kirala ait olduğu sanılan ve M. ö. II. yy.da Aram kralı, Adad-nadin -akhe tarafından tekrar kullanılan sarayın, şehrin tanrısı Ningirsu’ya adanmış bir tapınak olduğu ileri sürülmüştü.

Ur-Ningirsu ile oğlu Ugme’nin 1931’de ortaya çıkarılan yeraltı mezarları, daha önce soyulmuş olduğundan boştur. III. Ur sülâlesi zamanında ve Farsa sülâlesi çevrinde de oturulan şehir, sonra önemini kaybetti ve ancak Adad-nadin-akhe zamanında kısa süre için yeniden canlandı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir