Lağımcı Ocağı Nedir,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Lağımcı Ocağı Nedir Lağımcı Ocağı’ın bir kısmı Cebeci ocağına bağlı, bir kısmı ise tımarlı idiler.

Tımarlı lağımcılarının başında bulunan en büyük görevliye lağımcıbaşı denirdi.

Lağımcılar kethüdası, lağımcılar çavuşu bu ocağın büyük, alemdar ise küçük rütbeli subayları idiler.

Lağımcı Ocağının Görevleri

XVII. yy.da bozulan ocak 1792’de yeniden düzenlendi.

Zamanın şartları ve isteklerine göre köprü, tabya, kale yapmak gibi istihkâmcılık işleriyle görevlendirilen askerî bir sınıf da bunlara eklendi.

Savaşlarda dışarıdan lağımcı alındığı da olurdu.

Bir cevap yazın