Lam Ali Çelebi Kimdir?

Lam Ali Çelebi Kimdir (?-1611)- Reisülküttab, nişancı ve hattat. Koca Sinan Paşa’ya Divân kâtipliği ve tezkerecilik yaptı Ulemâ arasında Mollacık adı ile anılır.

1582-1584, 1589-1591 ve 1594 tarihleri arasında üç defa Reisülküttab, 1594-1596 yılları arasında Anadolu Defterdarı, 1596 yılı içinde III. Mehmed’in Macaristan seferinde Nişancı oldu. Cigalazâde Sinan Paşa’nın yanında Eğri seferine katıldı. 1611 yılında vefat etti.

Lam Ali Çelebi Eserleri

-‘Eğri Kalesi Fetihnamesi. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir