Laurence Sterne Kimdir,Hayatı

Laurence Sterne Kimdir,İngiliz yazarı (Clonmel, İrlanda 1713 – Londra 1768).

Laurence Ste Hayatı

Babası ölünce York Piskoposluk meclisi üyesi olan amcasının teşvikiyle papaz oldu. Uzun yıllar Sutton-in-the-Forest’ta katıldı.

Laurence Sterne1759’da The Life and Opinions of Tristram Shandy (Tristram Shandy’nin Hayat ve İnançları) adlı kitabının iki cildini yayımladı ve birden üne kavuştu.

Bunları, 1767’ye kadar, yedi cilt daha izledi. Londra’da da iyi karşılandı.

Coxwold papazlık çevresine girdi, hayatı çalışma ile eğlence arasında geçti.

Doktorun öğüdüne uyarak 1762’de Fransa’ya gitti, Montpellier’de, daha sonra Avignon’da yerleşti.

O bölgelere, hatta İtalya’ya kadar yaptığı geziler ona yeni bir eser ilham etti: Hissi Seyahat (A Sentimental Journey) Bu eser de Tristram Shandy’nin özelliklerini taşır.

Ingiltere’ye dönünce, kendini tekrar zevk hayatına kaptırdı, yeniden hastalandı. Londra’da zatürreeden öldü.

İki ana eseri dışındaki derlenmiş vaızlarını Sermons of Mr. Yorick (Mr. Yorick’in Vaızları) [1760] başlığıyle yayımlamıştı, ölümünden sonra çeşitli eserleri, özellikle Letters from Yorick to Eliza (Yorick’ten Eliza’ya Mektuplar) [1775] yayımlandı.

Steme’in bağımsız ruhu bütün eserlerinde sevimli bir kaygısızlıkla kendini gösterir.

Mizahını yumuşak bir üslûp içinde yansıtır.

Bu da, onun XVIII. yy.ın en iyi yazarları arasmda yer almasını sağladı. Sterne’in Diderot’yu da etkilediği söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir