Laz Ali Paşa

Laz Ali Paşa,(?-1737)- Kapdan-ı Deryadır. Uzun bir süre Kalyonlar Kaptanlığında bulundu ve Tersâne’de hizmet gördü. Bu görevde iken, Mimlinin rütbesine yükseldi. Cânım Hoca Mehmed Paşa’nın üçüncü Kapdan-ı Deryâlığı sırasında, Tuna yalıları ve Karadeniz muhafazasına gereği gibi dikkat etmemesi ve izin almadan donanma ile İstanbul’a gelmesi üzerine azledilince, yerine Kaptan-ı Deryâlığa getirilmiştir (Aralık 1736).

Ancak bir ay kadar Kapdan-ı Deryâlık hizmetinde bulundu. 22 Ocak 1737 tarihinde vefat etti. Mezârı Kasımpaşa’da yaptırmış olduğu mektep içindedir.

Kaynak

Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Sata tin ve Meşâhir-i Rical (haz. Fahri Çetin Derin) (İstanbul 1978), İsmail Hami Danişmend. İzahlı Osnıanlı Tarihi Kronolojisi, C. V, (İstanbul 1971), Kazasker Mehmed Hafid, Sefine t u’r-Riiesâ (yay. İsmet Parmaksızoğlu), (İstanbul 1952): Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, C.lii. (İstanbul 1311); Sâmi Şâkir, Subhi, Sâmi Şâkir, Subhi Tarihi, İstanbul 1198).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir