Leopold Sedar Senghor Kimdir?

Leopold Sedar Senghor Kimdir, Senegalli devlet adamı ve yazar (Joal, Dakar yakınları 1906).

Leopold Sedar Senghor Hayatı

Fransız üniversitelerinde okudu. Thifcs belediye başkanı oldu. 1945’te Kurucu meclise, 1946’da Millet meclisine seçildi, ecole Nationale d’Outremer’de ders verdi (1948-1958), Gençlik meseleleriyle ilgili devlet bakanlığına getirildi (1955 -1956).

Sonra, 1959’da başkanı olduğu Afrika fedeasyonunun bir kolu haline gelen Senegal İlericiler birliğini yönetti. Mali federasyonunun kurulmasında, rol oynadı (1959).

Mali Kurucu meclisine başkanlık etti, sonra Senegal cumhurbaşkanı seçildi (eylül 1960). 1962’de bütün yetkileri üstüne aldı.

1963’te Başkanlık sistemini kurduktan sonra, 1 aralıkta dört yıl için cumhurbaşkanı seçildi. 1967’de Anayasada yapılan bir değişiklikle başkanlık süresi bir yıl uzatıldı.

Senghor, Cumhurbaşkanının seçeceği (veya görevinden alabileceği) bir başbakanın ihdası ile ilgili anayasa değişikliğini, ekim 1969’da Milli Meclis’e (National Assembly), şubat 1970’te halkoyuna sundu.

Bu değişiklik aynı zamanda cumhurbaşkanının da yetkilerini genişletiyordu: kabine bakanlarının tasdikine lüzum kalmaksızın dış işleri, savunma, yüksek görevlilerin tayini gibi kararları imzalayabilecek ve üst üste iki beş yıllık dönemde cumhurbaşkanı seçilebilecekti. Değişiklik aralık 1969’da Millî Meclis,

22 şubatta da halkoyu tarafından kabul edildi. Senghor bu değişikliğe uygun olarak 26 şubatta Abdou Dioufu başbakan seçti.

Senghor 1971’de bazı bakanlıklarda değişiklikler yaparak kabinesini yeniden düzenledi.

Senghor, Afrika birliğinin savunucusu ve «ılımlı Âfrika»nın liderlerindendir.

Şiir kitapları: Chants d’Ombre (Gölge Şarkıları) [1945], Anthologie de la Nouvelle Poesie Noire et Malgache de Langue Française (Fransız Dilinde Yeni Malgaş ve Kara Afrika Şiiri Antolojisi) [1948], Chants pour Naett (Naett İçin Şarkılar) [1949], Ethiopiques (1956), Noctumes (1961).

Ayrıca, Nation et Voie Africaine du Socia-lisme (Millet ve Sosyalizmin Afrika Yolu) [1962] adı altında siyasi yazılarını yayımladı ve Liberte I. Nâgritude et Humanisme (Hürriyet I. Zencilik ve Hümanizm) [1964] adlı eserde denemelerivle nutuklarını biraraya getirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir