Leyla Saz Kimdir?

Leyla Saz Kimdir Türk bestecisi (İstanbul 1850 türk bestecisi (İstanbul 1850- 1936). Vezir Dr. İsmail Paşanın kızı.

Babası sarayda uzun süre hekimbaşı olarak görev yaptığı için sarayda sultan hanımlarla beraber eğitim ve öğrenim gördü. Sadık Efendiden türk edebiyatı ve aruz dersleri aldı.

Babasınm ikinci defa İzmir valisi bulunduğu sırada (1869), Girit kökenli, üst düzey bir Osmanlı idarecisi ve şair olan Giritli Sırrı Paşa ile evlendi. Leylâ Hanım sarayla ilgisini kesmedi.

Padişahların huzuruna çıkabilecek derecede saygı ve ilgi gördü; nişan aldı. Nikoğos Ağa ve Medenî Aziz Efendiden Türk musikisi dersleri aldı. Bestelediği 200 kadar şarkının çoğu eviyle birlikte yandı. Bunlardan ancak 50’sinin notaları basıldı.

Eşinin 1895’te ölümünden sonra, İstanbul’da Kızıltoprak’taki köşküne çekildi. Kalan ömrünü şiir, edebiyat, müzik çalışmaları ve eski günlerinin hatıraları arasında geçirdi, 86 yaşında vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehit Mezarlığı’ndadır.

Toplanabilen şiirleri de yine aynı yıllarda, 1928’de Solmuş Çiçekler adıyla yayımlandı. Saray hatıraları önce Vakit ve İleri gazetelerinde çıktı. Sonra oğlu Yusuf Razi Bey tarafından Fransızcaya çevrilerek Paris’te basıldı.

Bu eser alman ve çek diline de çevrilerek Viyana ve Prag’da yayımlandı. Bu hatıralar Türk musikisi tarihi ve Tanzimattan hemen sonraki Türk saray ve harem teşkilâtı bakımından önemli bir kaynaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir