Lidar Höyük

Lidar Höyük Şanlıurfa ili Bozova ilçesinin 23 km kuzeybatısında. Dikili (Lidar)köyünün güneybatısında, Fırat ırmağının doğu kıyısında höyük.

Atatürk (Karababa) baraj alanı içindeki höyükte, 1979-1986 yılları arasında Heidelberg Üniversi-tesi’nden Prof. Harald Hauptmann tarafından kazı yapıldı; Yamaçları çok eğimli, denizden yüksekliği 448 m olan ve Akropolis adı verilen merkez tepe ile Fırat ırmağı kıyısı boyunca kuzeydoğudan güneybatıya yayılan yerleşme teraslarından oluşan Lidar Höyük, Anadolu ve Kuzey Suriye arasındaki geçit bölgesindedir.

Gritille Höyük ün karşısında yeralan’höyüğün Kalkolitik Çağ’dan Ortaçağ’a kadar yerleşim alanı olduğu anlaşılmıştır. Bugünkü Dikili köyü kuzey terasta konumlanmıştır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir