Louis de Broglie Kimdir,Hayatı

Louis de Broglie Kimdir (Louis, önce prens, sonra dük). fransiz fizikçisi (Dieppe 1892-Paris l987).Maurice Broglie’nin kardeşi.

Louis de Broglie Kısaca Hayatı

Tarih öğrenimini yaptıktan sonra kardeşinin izinden giderek fizikle uğraştı. Birinci Dünya savaşı sırasında, general Feme’nin yönetimi altında Eiffel kulesinde radyotelegraf yayını cihazını Louis de Brogliekuran heyete katıldı.

1924’te, Recherches Sur la Theorie des Quanta (Kuanta Kuramı Üzerinde Araştırmalar) adlı önemli bir tez yazdı.

1932’de, Paris Fen fakültesinde fizik kuramları kürsüsüne tayin edildi. 1929’da Nobel fizik ödülünü kazandı.

1933’te Bilimler akademisine girdi, 1942’de burada devamlı sekreter oldu.

1944’te Fransız akademisine seçildi, iki ışık kuramını (yayın ile dalga kuramlarını) uzlaştırmaya çalıştı.

1924’te doktora tezinde Mecanique Ondulatoire’ın (Dalgalar Mekaniği) temelini attı.

Louis de Broglie Çalışmaları

Hareket halindeki elektron ve parçacıkların dalga niteliklerine sahip olduğunu açıklayan bu kuram, ertesi yıl, Davisson ve Germer tarafından deneyle parlak bir şekilde doğrulandı.

Böylece bu buluş elektronik analiz ve optik gibi faydalı sonuçların elde edilmesini sağladı. Broglie daha sonra manyetik elektron kuramıyla spinli parçacıklar kuramını inceledi.

Fizik kuramları üzerinde birçok eser yazdı: Ondes et Corpuscules (Dalgalar ve Parçacıklar) [1930]; La Physique Nouvelle et les Quanta (Yeni Fizik ve Kuanta) [1937]; Matiere et Lumiere (Madde ve Işık) [1937]; Continu et Discontinu (Sürekli ve Süreksiz) [1941]; Physique et Microphysique (Fizik ve Mikrofizik) [1947]; Optique Ondulatoire et Corpusculaire (Parçacık ve Dalga Optiği) [1950]; Savants et Decouvertes (Bilginler ve Buluşlar) [1951].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir