Louis Ferdinand Celine Kimdir,Hayatı

Louis Ferdinand Celine Kimdir,Fransız yazarı (Courbevoie 1894-Meudon 1961).

Louis Ferdinand Celine Hayatı

Birinci Dünya savaşına katıldı, ağır bîr şekilde yaralandı. 1924’te Sammuel-Weiss üzerine hazırladığı bir tezle tıp doktoru oldu; Paris’in banliyösünde hekimlik yapmaya başladı.

1932’de yayımladığı Voyage au Bout de la Nuit (Gecenin Sonuna Yolculuk) adlı eserinde anarşist ve gezginci hekim Bardamu’nun hikayesini dile getirdi; insanlığın sert ve umut kırıcı bir yergisi olan bu eser, argo, uydurma, kaba saba ve açık saçık sözlerle dolu, dağınık bir üslupla yazılmıştır.

Bundan sonra aynı tarzda daha başka eser de yazdı: Mort a Credit (Taksitle ölüm) [1936], Yahudiliğin bir yergisi olan Bagatelles pour un Massacre (Bir Katliam Etrafında Ivır Zıvır Şeyler), l’Ecole des Cadavres (Cesetler Okulu) [1938], Les Beaux Draps (Güzel Çuhalar) [1941], Gutgnol’s Band (Guignol Çetesi) [1943], Casse-Pipe (Ateş Hattı) [1949] Aşırı yahudi düşmanlığı yüzünden suçlu duruma düşünce, 1944’te Paris’ten ayrılmak zorunda kaldı.

Sigmaringen’e, oradan da Danimarka’ya gitti; 1951’de tekrar Fransa’ya döndü. 1957’de D’un Chateau l’Autre (Bir Şatodan Öbürüne) ve 1960’ta da Nord (Kuzey) adlı eserini yayımladı.

1964’te Robert Poulet tarafından düzeltilerek yayımlanan le Pont de Londres (Londra Köprüsü). Cuignoi’s Band adlı eserinin bir devamıdır.

Bir cevap yazın