Lykaonia Bölgesi Tarihi | Tarihi Yapılar Bölgeler |

Lykaonia Bölgesi Orta Anadolu’da (Kappadokia ile Pisidia arasında) bölge.

Başlıca şehirleri, İkonium ve Laodikeia idi.

Büyük İskender’in Perslerden aldığı Lykaonia, sonradan Selefkilerin, Bergama’nın ve Romalıların eline geçti.

Ancak 476’dan sonra bağımsız bir eyalet olabildi.

Bir cevap yazın