Maarif Nişanı Nedir,Çeşitleri | Osmanlı Tarihi |

Maarif Nişanı Osmanlı’da eğitim, sanat ve bilim alanında çalışmalar yapan kişileri ödüllendirmek için Sultan Mehmed Reşad tarafından (1910)verilen nişan.

Maarif Nişanı Çeşitleri

Maarif Nişanı,Üç rütbeden meydana gelir; beratıyla birlikte verilirdi.

Üzerinde, beyaz mineli bir ay, ayın içinde kırmızı mineli bir tuğra; ayın dışında yeşil mineli defne ve meşe dalları, ayın yukarıya gelen iki ucu arasında da beyaz mineli ve beş köşeli ufak bir yıldız vardır.

Birinci, ikinci ve üçüncü rütbeleri birbirinden ayırmak için bu motiflerde küçük değişiklikler yapılmıştır.

Nişanın her üç rütbesinin tuğraları gümüş üzerine altın kaplamadır.

Arka tarafındaki kapakta Darphanei Âmirenin damgası vardır.

Nişanın ön yüzünde Mehmed V’in tuğrasından başka «ulûm ve fünun ye sanayii nefise» yazısı yer alır.

Birinci rütbe, kenarları beyaz, ortası kırmızı bir kurdele ile boyuna; ikinci ve üçüncü rütbeler göğsün sol tarafına takılır.

Beratı olmayanlar bu nişanı takamazdı.

öğretmenlerin bu nişanı alabilmeleri için en az beş yıl mesleklerinde üstün başarı göstermeleri şarttı.

Nizamnamenin 8. maddesine göre bu nişanın bir rütbesinden diğer rütbesine yükselenler, aldıkları rütbenin aşağısında bulunan nişanı geri verirlerdi.

Görevinde uygunsuz hareketi görülen öğretmenin nişanı geri alınırdı.

Bir cevap yazın