Madra Dağları,Özellikleri

Madra Dağları Macaristan’da kütle, ülkenin en yüksek kütlesidir (Kekes dağında 1015 m).

Çekoslovakya sının yakınında uzanan Matra dağları, maden suyu ve sıcak su kaynaklan fışkıran volkanik bir kütledir ve Macaristan’ın en güzel turistik yerlerinden biridir.

Ilıcalar (Galyatetö Parad). Güneye bakan yamaçlarındaki bağlardan meşhur şaraplar (Gyöngyös) elde edilir.

Dağın geri kalan kısmı ormanlarla kaplıdır. Kütlenin çevresinde linyit çıkarılır.

Bir cevap yazın