Mağaracık,Kemal Mağarası

 

Mağaracık Merdivenli (veya Birinci mağara: Mağaracık köyünün kuzeydoğusunda; 1965’te başlayarak üç dönemde Muzaffer Şenyürek ve Enver Bostancı tarafından kazıldı. Kazı sonunda beş kültür tabakası tespit edildi: V. ve IV. tabakalarda, levalovazo-musteriyen kültürüne ait âletler bulundu. Bu kültür, Orta Paleolitik’e tarihlenir. III. ve II. tabakalarsa Üst Paleolitik’e tarrihlenen orinyasiyen kültürü girer. I. tabaka, Roma çağını içine alır.

İkinci mağara: Mağracık köyü ile Merdivenli mağara arasındadır. Muzaffer Şenyürek ve Enver Bostancı tarafından kazıldı (1957). En üstte roma çağına ait iki tabaka bulundu. Prehistorik devirde mağaranın denizle kaplı olduğu sonucuna varıldı.

Tıkalı mağara: Merdivenli mağara ile İkinci mağara arasındadır. Muzaffer Şenyürek ve Enver Bostancı tarafından kazı yapıldı (1958). İçinde paleolitik âletler, memeli hayvanlara ait kemik ve dişler, ocak izleri görüldü.

Kemal mağarası: Çevlik mevkii yakınındadır. Enver Bostancı ekibi tarafından mağaranın önü kazıldı (1966). Bulunan çakmaktaşı âletlerin tiplerinden üst paleolitik orinyasiyen kültürünün varlığı anlaşılır.

 

Bir cevap yazın