Mahkeme-i Maliye

Mahkeme-i Maliye Maliye ile halk arasındaki meseleleri çözümlemek için kuruldu.Bu mahkemenin başhâkimine mirî kâtibi adı verilirdi. Hâkimin verdiği kararların âdil olup olmadığına bakma yetkisi, Rumeli kazaskerine aitti.

Mahkemede baş bakikulu denilen vergi baştahsildarı, maliye adına hazır bulunurdu. Maliye mahkemesi rüsumunun beşte birini mahkeme hâkimi, geri kalanını da kazasker alırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir