Mahmud bin Mehmed Aksarayı | Biyografi,Tarih |

Mahmud bin Mehmed Aksarayı Selçuklu tarih yazarı (XIV. yy.).

Mahmud bin Mehmed Aksarayı Hayatı

Selçuklu devletinin son zamanlarında Aksaray yöresi mâliyesinde çalıştı.

Moğollar Anadolu’yu işgal edince bir süre de onların hizmetinde memurluk yaptı, ibni Bibi tarihine bir zeyl yazdı.

Kitabına Müsamerat-ül-Ahyar (Hayırlıların Gece Sohbeti) adını verdi ve bunu, o sırada Anadolu genel valisi bulunan Emîr Çobanoğlu Timurtaş’a sundu (1323).

Eser Farsçadır. Nuri Gençosman tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır (Ankara 1943).

Hem İbni Bibi’yi tamamlamakta, hem de kendisinin şahit olduğu olaylar bakımından büyük bir değer taşımaktadır.

Aksarayi bu kitapta ilhanlı devletinin yüksek memurlarına pek dokunmamakta, zulüm ve yolsuzluğu yapanların daha çok küçük memurlar olduğunu ileri sürerek hissî davranmaktadır.

Kitap, Selçukluların sonu ve beyliklerin ilk zamanları için çok önemli bir kaynaktır.

Eserin dünyada iki yazma nüshası vardır: biri Ayasofya (nu. 3 143), diğeri Nuruosmaniye (nu. 827) kütüphanesindedir.

Bir cevap yazın